Prof. Dr. Ali Baki / Hakkımda
prof ali baki 1

Prof. Dr. Ali Baki

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Çocuk Alerjik Hastalıkları

Hakkımda

1950 yılında Trabzon’un Tonya ilçesinde doğdu.
İlköğrenimini Karşular ilkokulunda bitirdikten sonra Trabzon Lisesi’nin orta kısmına başladı ve lise kısmına devam etti. Trabzon Lisesinden 1967-1968 öğretim yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi. 1975 yılında bu fakülteden mezun oldu.

Aynı yıl, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne asistan olarak göreve başladı. Bu bölüm ayrı bir hastane olarak faaliyet gösterdiğinden ve tüm bölümleri kurulmuş olduğundan burada yetişmiş olmamın mesleki gelişimimde çok büyük bir rol oynadı.

Çocuk Göğüs Hastalıkları ünitesinde 1977 yılının ortalarında çalışmaya başladı ve 2 yıl bu ünitede çalıştı. Bu sürede “Çocukluk Çağı Akciğer Enfeksiyonlarının Etiyolojik Tanısında Akciğer Ponksiyonunun Yeri” adlı uzmanlık tezini tamamladı ve 1980 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. Uzmanlıktan sonra bu bölümde çalışmalarına devam ettikten sonra K.T.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. 1982 Yılında bu üniversitede Yardımcı Doçent oldu.

Ardahan Askeri Hastanesinde 1983-1984 yıllarında askerlik görevini tamamladıktan sonra KTÜ Tıp Fakültesindeki görevine yeniden döndü.

1986 Yılında Doçent,1992 Yılında Profesör oldu.

K.T.Ü Tıp Fakültesinde 1986 yılında Pediatrik Göğüs ve Allerji ünitesini ve buna bağlı solunum Fonksiyon testleri laboratuvarını kurdu.  1986 – 1999 yılları arasında çocuk sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalına bağlı Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Allerji Ünitesi, Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuvarının sorumlusu olarak çalışarak bu ünitede Çocuk Göğüs hastalıkları ve solunum yolu alerjik hastalıkları konusunda 6 adet uzmanlık tezi, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan çok sayıda çalışmalar yaptı.

1999 Yılında Üniversiteden ayrılarak Trabzon Numune Hastanesine geçti. Bu hastanede genel Pediatri hekimliğinin yanında çocuk Göğüs Hastalıkları ve Allerji polikliniğinin sorumlusu olarak 2005 yılına kadar çalıştı.

Temmuz 2005’te KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarındaki görevine tekrar geri döndü. Bu tarihten sonra, Yüksek Öğretim Kurulunun Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalının kurulması için gerekli olan tüm şartların oluşturulduğuna dair belgeleri hazırlayarak yaptığı müracaat üzerine Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile Fakültemiz Çocuk sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalına bağlı olarak Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim dalını kurdu ve Bilim dalı uzmanlığının gerekli şartlarını taşıdığından Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı oldu. Kuruluşundan itibaren Çocuk Göğüs Hastalıkları bilim dalının başkanlığını yürüttü.

KTÜ Tıp Fakültesinde çalıştığı 30 yılı aşkın bir sürede Dönem III, Dönem IV  öğrencilerine ve Araştırma Görevlilerine Çocuk Göğüs ve Allerji Derslerini verdi.

Öğretim üyeliği süresince, Dekan Yardımcılığı, Dekan vekilliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Bölüm Başkanlığı ve 12 yıl boyunca Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda bilimsel makalelerinin yanında mesleği ile çok sayıda kitabın bölümlerinde yazar olarak yer aldı.

Ülkemizde ve dünyada yapılan birçok kongrede oturum başkanlığının yanında bu kongrelerde çok sayıda bilimsel sunum yaptı. ülkemizde çok sayıda kongre düzenleyip kongre başkanlığını üstlendi. Çok sayıda bilimsel çalışması cite edildi.

Uzun yıllardan beri European Respiratory Society, Pediatric Pulmonology ve European Cystic Fibrosis Society ve European Academy of Allergy and Clinical Immunology derneklerinin birçok kongresine katıldı.

Amsterdam Üniversitesi, Lubbock Texas Tech Üniversitesi ve Dallas Texas Southwestern Üniversitesi Tıp Fakülteleri Çocuk Göğüs hastalıkları ve Allerji bilim dallarında bilgi ve görgüsünü artırmak amacı ile aralıklı olarak çalıştı.

Çocuk Solunum Yolu hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği,  Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Deneği, Türkiye Alerji Astma  İmmünoloji Tedavi ve Araştırma Vakfı ( Kurucu üyesi ve Yönetim kurulu Üyesi), Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Türk Pediatri Kurumu ve Türkiye Milli pediatri Derneği, Tonyalılar Derneği ve Trabzonspor üyesidir. Ayrıca uzun yıllar UNICEF Trabzon şube başkanlığı, Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanlığı, Tenis Federasyonu Trabzon İl Başkanlığı ve Tonyaspor başkanlığı görevlerinde bulundu.

Özel ilgi alanları arasında Tenis ve Kayak sporunun özel bir yeri vardır. İyi bir Trabzonspor taraftarıdır. Tarih ve sosyal konuların ilgilenmenin yanında kitap okumak ayrı bir tutkusudur.

2017 yılında KTÜ Tıp Fakültesinden Emekli oldu. Emekli olduktan sonra da çeşitli üniversitelerde ve kongrelerde bilimsel faaliyetlerine ilaveten Trabzon Gazipaşa caddesindeki özel muayenehanesinde çocuklarımızı sağlığına kavuşturmak için çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİM

1. Baki A,Öncü M,Usta S, Yıldız K, Karagüzel A : Therapy of Regional Lymphadenitis Following BCG Vaccination. Infection 19  414, 1991.
2. Baki A, Karagüzel B, Beşer E, Çakmakçı T, Uçar F: Consanguineous Marriages in Province of Trabzon. East Af. Med. Jour. 69 : 36,1992.
3. Karagüzel A, Köksal İ, Baki A and al.: Salmonella and Shigella Carriage by Gulls (Larussp) on the East Black Sea Region of Turkey. Microbios 74 . 77, 1993.
4. Baki A, Aynacı M : Prevalence of Antibody to Hepatitis A Virus Among Children in Trabzon, Turkey. Infection 21 : 132, 1993.
5. Baki A, Uçar B : Diagnostic Value of The Nasal Provacation Test with Dermatophagoides Pteronyssinus in Chilhood Asthma. Allergy 50 :751, 1995.
6. Baki A, Arslan Y, Aynacı M, Soylu H : Seckle Syndrome Associated With Congenital Cystic Adenomatoid Malformadion of the Lung. Acta Pediatrica Scandinavica. 84 : 839, 1996.
7. Baki A, Aynacı M, Celap F and Yıldıran A : A Case of vater Association Associatad Wilth 9gh +. Genetic, 7 : 321 , 1996.
8. Sarıhan H, Çay A, Aynacı M, Akyazıcı R, Baki A : Empyema in Children. J Cardiovasc. Surg. 39 : 113 – 116, 1998.
9. Baki A,Karagüzel G : The acute Bronchodilatatory Effect of Salmeterol on the Methacholone – Induced Bronchoconstriction in Asthmatic children. Acta Pediatrica Japonica. 40 : 2, 1998.
10. Baki A, Karagüzel G : Short-term Effets of Budesonide, Nedocromil Sodium and Salmeterol on Bronchial Hyperresponsiveness in Childhood Asthma. Acta Pediatrica Japonica 40 : 3,1998.
11. Baki A, Soylu H, Kotuksuz U, Kutlu N.O., Sarıhan H, Sen Y, Üstün N, et al. Morgagni hernia : an Unexpected Cause of Respiratory Complaints and a Chest Mass.  Pediatric Pulmonology 30 :429, 2000.
12. Baki A, Orhan F : The effect of Loratadine in exercise – induced asthma. Arch Dis Child 86 : 38, 2002.
13. Baki A, Orhan F : The Bronchodilatory effects of Loratadine, Terbutaline, and Both Together Versus Placebo in Childhood Asthma.  Journal of Investigatinonal Allergology and Clinical Immunology 13, 45,2003.
14. Kalpaklıoğlu AF, Emekçi M, Ferizli A, and  Mısırlıgil Z, on behalf of House- dust mite Working Group ( Turkey).  Blacksea Region: Ali Baki A survey of Acarofauna İn Turkey:Comparison of Seven Different  Geographic Regions. Allergy Asthma proc. 25 (3) 185-90, 2004.
15. Khatib SA,Keles S,Lıoret MG, Karakoç-Aydiner E,Reisli I,Artac H, Camloglu Y, Cokugras H, Somer A, Kutukculer N, Yılmaz M, Ikncıogulları A, yegin O, Yüksek M, Genel F, Kucukosman oglu E, Baki A, Bahceciler NN,  Rambhatla A, Nickerson DW, McGhee S, Barlan IB, Chatila T, Defect along The Th17 differentiation Pathway underlie genetically disting forms of the Hiper IgE syndrome. J Allergy Clin Immunol 124 (2): 342-348,2009

1. Baki A, Uçar B .Diagnostic Value of Nasal Provacation Test with Dermatophagoides Pteronyssinus in Childhood Asthma. ERS Annual Congress, Frence, İtaly, 25-29 september,1993.
2. Baki A, Karagüzel G : The Effect of Salmeterol, Budesonide and Nedocromil Sodium on Bronchial hyperresponsiveness. ECACI,1996, Budapeşte.
3. Baki A,Aynacı M, Karagüzel G, Orhan F . Distribution of Aeroallergens in the Eastern Black Sea Region. ECACI,Birmingham, June 21-23,1998.
4. Baki A, Karagüzel G . The Acute Effect of Salmeterol on the Methacholine-İnduced  Bronchoconstriction in Asthmatic Children. İnter. Conngress on the Pediatric  Pulmonology ,Nice, June 3-6,1996.
5. Baki A, Yıldıran A : Prevalance of Respiratory Allergic Diseases in Scool Children Aged 6-14 in Trabzon and Some Factors Affecting Them. ECACI, Birmingham, june 21-26,1998.
6. Baki A, Aynacı M, Yıldıran A, orhan F : The Results of immunotherapy With mites in Childhood asthma ( With initial semi- Rush İmmunotherapy. ECACI,Birmingham,June 21-26,1998.
7. Baki A, Orhan F : Comparison of Bronchodilatory Effects of Loratadine, Terbutaline and Both Together Versus Placebo in Childhood Asthma. ERS, Genova, September 19-23,1998.
8. Baki A, Orhan F . The Effect of Loratadine in Exercise- induced Asthma. ECACI, Berlin, May 9-13, 2001.
9. Ayvaz a, Baki A : Seasonal Distributions of Aeroallergens in the Atmosphere of Trabzon, Turkey. ECACI  Paris, June 7-11, 2003.

1. Göçmen A,Baki A: Çocukluk Çağında Akciğer Enfeksiyonlarının Etiolojik Tanısında Akciğer Ponksiyonunun yeri.Solunum3:134,1980.
2. Göçmen A,Baki A, Berkmen E : Aerop Sporlu Basillerin Sebep olduğu Çocukluk Çağı Bronkopnömonisi. Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi ( Hacettepe). 24:90,1981.
3. Baki A,Göçmen A,Gedik Y : Primer Meningkok Pnömonisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi( Hacettepe) 26:207,1983.
4. Baki A, Göçmen A,İkizler C : Klebsiella-Enterobakterin Neden Olduğu Çocukluk Çağı Akciğer Enfeksiyonları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi ( Hacettepe) 27:153,1984.
5. Baki A,Gedik Y, Teziç T . Bronşiolit. Türkiye Klinikleri 5:337,19856. Baki A,Teziç T,Gedik Y:Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon İl Merkezi Okul Çağı Çocuklarında Guvart İnsidansı. Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1 :24,19867. Baki A,Teziç T,Demirci Y,Gedik Y,Nuhoğlu A. : Çocukluk Çağı Akciğer Enfeksiyonlarının Klinik ve Laboratuar Metotları ile İncelenmesi,C-reaktif Protein Testinin Viral – Bakteriyel Etiyolojik Ayırımındaki Yeri. Karadeniz üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1:43,1986.
8. Nacar  N, Gacar H, Uluutku H, Baki A: Alkol- Prostoglandin F2 Alfa Etkileşiminin Gastrointestinal Sistem Düz Kaslarında İncelenmesi. Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1 : 52,1986.
9. Baki A,Gedik Y, Üzüm K, Teziç T, Nuhoğlu A,Kazancıoğlu S :Stafilokokus Aureus’un Neden Olduğu Çocukluk Çağı Akciğer Enfeksiyonları. Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1:52,198610. Baki A,Yıldız H,Ülgen Z,Köksoy Ö.:Ardahan’daki Çocuklarda Adam Otu Zehirlenmesi. Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1:206,1986.
11. Baki A,Gacar H,Aygün M.:Immunglobuline E. Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2:275,198612. Baki A.:Çocukluk Çağında Tüberküloz Tedavisi. Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2:282,1986.
13. Karagüzel A,Baki A. :Rekombinant  DNA Teknolojisi . Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2:269,1986.
14. Karagüzel A,Baki A,Telatar M.:Enfeksiyonlarda Eser Elementler. Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4:603,1986.
15. Baki A, Karakaş T. Allerjik Hastalıklarda Hasta Eğitimi ( Astım, Alerjik Rinit…) Güncel Çocuk ( Kitap- Çocuk alerji sayısı) 1 (2):248-256, 2007.
16. Ayvaz A, Baki A, Doğan C. Trabzon Atmosferindeki Aeroallerjenlerin Mevsimsel Dağılımı. Astım Allerji İmmunoloji  6:1, 11-15, 2008.

1. Baki A, Usta S : Çocukluk Çağı Tüberkülozunda İntermittent Tedavi. XXXIV. Milli pediatri Kongresi, Eskişehir,17-21 eylül,1990.
2. Baki A, Usta S : Trabzon Yöresinde Okul Çağı Çocuklarında Tüberkülin Deri Testi Sonuçları, Tüberküloz Prevalansı ve BCG Aşısı Uygulama Sıklığı. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi, Eskişehir,17-21Eylül,1990.
3. Usta S, Baki A : Tüberküloz Menenjitli Çocuklarda Tedavi. XXXIV: Milli Pediatri Kongresi, Eskişehir, 17-21 Eylül, 1990.
4. İnfantlarda Solunum Fonksiyon Testleri. V. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi Ankara, 1994.
5. Çocukluk Çağı Astımında Akciğer Fonksiyon Testleri ve tanı problemleri. VI. Ulusal allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi,1995.
6. Kistik Fibrozisin Ayırıcı Tanısı. I.ulusal Kistik Fibrozis Sempozyumu,1997.
7. Baki A, Yıldıran A : Okul çocuklarında Allerjik Hastalıkların Prevalansı ve Solunum Yolu Allerjilerini Etkileyen Bazı Faktörler. XLI. Milli Pediatri Kongresi, Van,27-30 haziran,1997.
8. Baki A,Aynacı M, Yıldıran A, Orhan F. Çocukluk Çağı Astımında Mite İmmunoterapisinin Sonuçları.XLI. Milli Pediatri Kongresi, Van,27-30 Haziran,1997.
9. Karadeniz Bölgesinde Allerjik Hastalıkların Prevalansı. VII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Kuşadası,1998.
10. Akut Astım Atağı Tedavisi. Astım ve Allerjik Hastalıklar Kongresi Samsun,1999.
11. Allerji ve Spor. II.Astım ve Allerjik hastalıklar Kongresi, Ankara, 2000.
12. Pnömonilerde Tanı yöntemleri. I. Ulusal Çocuk Solunum yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul,2000.
13. Allerji ve Spor. II. astım Alerjik hastalıklar Kongresi 30 Ekim- 2 Kasım 2001, Ankara.
14. Astım ve Kronik Öksürük İlişkisi. II. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul,2002.
15. Solunum Fonksiyon Testlerinin Yorumu. X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Adana, 2002.
16. Sporun Solunum Fizyolojisine Etkisi. II. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2002.
17. Allerjik hastalıklarda Fizik Muayene Bulguları ( Astım, Alerjik nezle…) XII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 6-10 Ekim, 2004,    Antalya.
18. Hava kirliliğinin Çocuk solunum yolu hastalıklarına etkisi. III. Çocuk Solunum Yolu hastalıkları Kongresi, 7-10 Nisan 2004, Kuşadası-İzmir.
19. Alerji ve Spor. XIII.Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 27 Eylül- 1 Ekim 2005, Selçuk, İzmir.
20. Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Spor IV. Çocuk solunum Yolu Hastalıkları kongresi 3-5 Mayıs, 2006. İstanbul
21. Unuttuğumuz ilaçlar Etkili mi? Kromonlar XV. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 16-20 Ekim 2007- Antalya.
22. Solunum Fonksiyon Testleri ve Yorumlanması Pediatrik Göğüs Hastalıkları sempozyumu, 24 Kasım 2007- Trabzon
23. Egzersiz ve Astım 5. Ulusal Çocuk solunum Yolu Hastalıkları kongresi, 4-6 Mayıs 2008 – Adana
24. Çocukluk Çağı Astım Tedavisi Türk pediatri Kurumu Konferans Serileri  23 Mayıs 2008, Trabzon.
25. Allerji ve Spor. Allerjik Hastalıklar ve Astım Sempozyumu, 27-30 mart 2008, İstanbul
26. Allerji – Astım ilaçları ve Doping XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi 19-23 Kasım, 2008.
27. Çocukluk Çağı Tüberkülozu ve Tedavisi KTÜ Mezuniyet Sonrası konferans serileri
28. Pnömokoklar ve oluşturduğu Solunum sistemi Tabloları Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, 15-18 Nisan 2009, Trabzon
29. Allerji ve Spor. Alerjik Hastalıklar ve Astım Sempozyumu. 7-9 Mayıs 2009 Samsun.
30. Nonallerjik Rhinit. XVII. Ulusal Alerji ve İmmunoloji Kongresi, 4- 8 Kasım 2009, Antalya.

1. Trabzon Yöresindeki Çocuklarında Tüberküloz ve Tedavisi.  KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ( Dr. Sadiye USTA,1990 ).
2. Çocukluk çağı Astım tanısında Allerjenle nazal Provakasyon testinin önemi.  ( Dr.Birsen UÇAR,1993 ).
3. Çocukluk Çağı Astımında Kısa Süreli Budesonid, Nedocromil Sodyum ve Salmeterol tedavisinin Bronşial Hiperaktivite üzerine etkisi ve Salmeterolun Akut bronkokonstriksiyonundaki Rölü.( Dr.Gülay KARAGÜZEL,1996 ).
4. Trabzon’da 6-14 Yaş Grubu Okul Çocuklarında Allerjik Hastalıkların Prevalansı ve Solunum Yolu Allerjilerini Etkileyen Bazı Faktörler ( Dr.Alişan YILDIRAN,1996).
5. Loratadin’in Çocukluk Çağı Astımında Bronkodilatatör Etkinliği ve Egzersize Bağlı Astımdaki Koruyuculuğu.  (Dr. Fazıl ORHAN, 1999 ).
6. Trabzon Atmosferinde Aeroallerjenlerin dağılımı (Dr.Adnan AYVAZ, 1999)
7. Trabzon il merkezindeki amatör spor kulüplerinde Futbol Oynayan 8-18 yaş grubu Çocuklarda Egzersize bağlı Astım Sıklığı( Dr. Elif Acar Arslan, Trabzon 2009)
8. Astımlı Çocuklarda günlük ve Günaşırı inhale Kortikosteroid kullanımın antienflamatuar etkilerinin solunum Havasındaki Nitrik oksit ve Solunum Fonksiyon testleri ile incelenmesi ( Dr. Pınar Reis, Trabzon,20011)