Prof. Dr. Ali Baki / Çocuk Sağlığı  / Solunum Yolu Hastalıkları  / Doğumsal Solunum Yolu Hastalıkları
Doğumsal Solunum Yolu Hastalıkları

Doğumsal Solunum Yolu Hastalıkları

Çocuklarda doğuştan itibaren hışıltı varsa bu hastalarda kesinlikle solunum yolu anomalisi düşünülmelidir. Hastanın burun tıkanıklığı nedeni ile emmemesi burun arkasında bir darlığı veya tıkanıklığı, nefes alırken hışıltısı üst soluk borusunda  kıkırdakların yeterli sertleşmemesi sonucu oluşan larengomalasi, trakeomalasiyi, hem nefes alırken hem de verirken hışıltısı hem üst hem de alt solunum yollarındaki anormallikleri, beslendikten sonra öksürük, yemek borusu ile soluk borusu arasında bir fistül olabileceğini, tekrarlayan burun şikayetleri, tekrarlayan bronşit ve Pnömoni Kistik Fibrozis, immotil silia sendromu ve doğuştan immun yetmezlikleri düşündürmelidir.