Prof. Dr. Ali Baki / Çocuk Sağlığı  / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları  / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Bir Çocuk Hekimi olarak bizler 0-18 Yaş gurubunun tüm hastalıklarından sorumluyuz. Logomuzun ifade ettiği gibi her çocuk bir çiçektir. Uzun yılların verdiği tecrübe ile hastalandığında bu
çiçeği tedavi etmenin yanında onun sağlıklı yaşaması için bilim doğrultusunda tıbbi imkânları en iyi şekilde uygulamaktan hekimlik hayatım boyunca büyük bir mutluluk ve zevk duydum.

Ülkemizde ve tüm dünyada çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmadan bir üst ihtisas alması mümkün değildir. Her yan dal uzmanı önce 4-5 yıllık çocuk ihtisası yapmak zorundadır.  Bu nedenle bir çocuk kardioloji uzmanı, bir çocuk göğüs hastalıkları uzmanı, bir çocuk alleri uzmanı aynı zamanda bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıdır.

Ayrıca Çocuk doktoru hangi yaş gurubundan sorumludur konusu da ülkemizde karışıklığa neden olan diğer bir sorundur. Dünya çocuk hastalıkları beyannamesinin ilk maddesi” Ben 0-18 yaşındaki çocuğum ve aşağıdaki haklara sahibim” şeklindedir. Bu da gösteriyor ki bizim çocuk doktoru olarak yaş gurubumuz 0-18 Yaş gurubudur.

Ülkemiz çocuklarının en önemli sağlık problemleri arasında enfeksiyon hastalıklarından özellikle solunum yolu enfeksiyonları, allerjik hastalıklar, beslenme problemleri ve doğumsal hastalıklar ön sıralardadır. Logomuzun ifade ettiği gibi her çocuk bir çiçektir. Bu çiçeğin sağlıklı büyümesi için ailelere, biz hekimlere ve devlete büyük görevler düşmektedir.

Son yıllarda çocuk aşılamasındaki başarılı uygulamalar sayesinde çocuklarımızda boğmaca, difteri, tetanos, çocuk felci, … gibi çocuklarımızı öldüren enfeksiyon hastalıklarında ciddi azalmalar hatta bir kısmının artık görülmemesine rağmen halen solunum yolu enfeksiyonları çocuk ölümlerinin ilk sırasında yer almaktadır. İdrar yolu enfeksiyonları zaman zaman belirti vermediğinden çocuklarımızda böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir.

Yeni doğanda doğumsal hastalıkların taranması büyük bir gelişme olup, doğumsal solunum, kalp, beyin ve sindirim sistemi hastalıklarının erken teşhis ve tedavi edilmemesi üzücü sonuçlara neden olabilmektedir.

Ülkemizdeki son yıllardaki olumlu gelişmelere rağmen halen devam eden ekonomik zorluklar, çocuk sayısının fazla olması ve diğer sosyal nedenlerle maalesef çocuklarımızın bir kısmının yeterli şekilde beslenememesine bağlı gelişme geriliği ve buna bağlı sorunlar devam etmektedir.